Metropole dönüşen şehirlerde, ulaşım ağının ve sanayi tesislerinin büyümesi ve nüfusun artması ile birlikte ihtiyaç duyulan güvenliğin sağlanması günümüzde zorunlu hale gelmiştir.
Güvenlik ihtiyacının, karşılanması için birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların gösterdiği en temel ihtiyaç, güvenliğin tek bir merkezden kontrol edilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Tekbiz Teknoloji , eş zamanlı olarak görüntüleme, yönetim ve kayıt yazılımı sistemleri ile anlık çözümler sunmaktadır.