Kameralar ile , güvenliği sağlanmak istenen bölgenin görüntüsü sürekli olarak kayıt edilerek şüphe çeken kişi veya nesnelerin doğrudan görüntü işleme teknikleri kullanılarak belirlenmesine ve izlenmesine imkan sağlayan sistemlerdir.